Dane Diagnostyczne Motocykli 2013

Dane diagnostyczne motocykli 2013

Dane diagnostyczne motocykli 2013

Dane Diagnostyczne Motocykli 2013
To podstawowy katalog szanującego się serwisu motocyklowego. W tym jednym katalogu zawarte są wszystkie najważniejsze dane regulacyjne, momenty dokręcenia , luzy zaworowe i ilości i typy olejów.

2013 Jest to ostatni rok dostępności katalogu w wersji drukowanej. W kolejnych latach będą dostępne tylko programy.

Więcej Informacji oraz Informacja o aktualnej dostępności katalogu tutaj >>>>